Operator za OIEiEK organizirao edukativni posjet solarnim elektranama

Hodovo 8Dana, 15.02.2018. godine, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju organizirao je edukativnu posjetu solarnim elektranama na lokalitetu Hodovo / Stolac za članove ekološke sekcije Osnovne škole Gnojnice Mostar.

Posjeta je organizirana s ciljem podizanja svijesti najmlađih o koristi upotrebe obnovljivih izvora energije. Naime, ekološki benefiti korištenja obnovljivih izvora energije su tema koju je potrebno obrađivati u školama, kako bi se od malih nogu radilo na podizanju svijesti o njihovoj potrebi, te je upravo to razlog zbog kojega će Operator za OIEiEK u svom daljem radu nastaviti sarađivati sa osnovnim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavi čitati