Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Na temelju člana 5. Pravilnika o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju broj: 11/14 od 10.02.2014. godine i broj: 01-521/14 od 04.11.2014. godine, te člana 4. Priloga broj 2 Pravilnika o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos diplomiranog ekonomiste i raspisivanju oglasa broj: 02-835/17 od 24.11.2017. godine, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
za sljedeće radno mjesto

Stručni saradnik za ekonomske poslove u Službi za ekonomsko – pravne poslove na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac Nastavi čitati

Potpisan Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji

Direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača i dekanesa Fakulteta za elektrotehniku u Tuzli, prof. dr. Nerdina Mehinović potpisali su Memorandum o tehničko-poslovnoj saradnji

memorandum suradnjaU okviru sprovedbe strateškog cilja o javnom prezentovanju nadležnosti Operatora za OIEiEK i podizanja svijesti javnosti o koristi upotrebe obnovljivih izvora energije, u Mostaru je 02. novembra 2017. godine potpisan Memorandum o poslovno tehničkoj saradnji između Operatora za OIEiEK i Fakulteta za elektrotehniku uTuzli. Nastavi čitati

Obavještenje za proizvođače električne energije iz OIE

U skladu sa članom 4. Ugovora o otkupu električne energije iz OIEiEK (dalje: Ugovor), proizvođači električne energije iz OIE, dužni su najkasnije do 15.09. tekuće godine dostavljati, Operatoru za OIEiEK, plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu, uključujući i planove remonta i zastoja radi održavanja postrojenja.

Shodno gore navedenom, molimo proizvođače koji nisu postupili u skladu s članom 4. Ugovora da, najkasnije do 11. novembra 2017. godine, Operatoru za OIEiEK dostave plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu na E-mail adresu:

izvjestaji@operatoroieiek.ba