Obavijest

Poštovani,

Obzirom na novonastalu situaciju, a povodom pandemije korone virusa (COVID-19), a po preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade FBiH, Operator za OIEiEK će ograničiti rad sa strankama.

Molimo stranke da sva pismena i podneske dostavljaju putem pošte.

Operator Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja telefonskim putem na broj: 036/281-030 i fax 036/281-031 i putem e-maila kontakt@operatoroieiek.ba .

Molimo Vas za razumijevanje.

Obavještenje

Zbog neusklađenosti procedura sa Uredbama zakona mole se stranke koje podnose zahtjeve za Referentnu cijenu i Probni rad prije podnošenja istih zahtjeva da se obrate Operatoru za OIEiEK radi održavanja sastanka.

Kontakt osobe za održavanje istih:

Boriša Misirača – direktor,
Avad Bahto,
Bože Bago,
Edita Hujdur,
Ajla Turajlić,
Katica Tole,
Edina Pandur

Obavještenje o usvajanju Izvještaja

Operator za OIEiEK usvojio Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini

Na 10. sjednici održanoj dana, 25.03.2019. godine na prijedlog Direktora, Upravni odbor Operatora za OIEiEK je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvještaj). Nastavi čitati

Obnovljivi izvori energije