All posts by Operator

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini

U ponedjeljak, 19.novembra 2018. godine u hotelu Europe u Sarajevu promoviran je Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini koji je izradio USAID projekat Investiranje u sektor energije.
Cilj Vodiča jeste olakšati investitorima snalaženje u kompleksnom upravnom sistemu izdavanja dozvola kakav postoji u Bosni i Hercegovini.
Vodič za investitore sadrži sveobuhvatne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH, kao i opis relevantnih procedura.  Nastavi čitati

Obavještenje za proizvođače električne energije iz OIEiEK

U skladu sa članom 4. Ugovora o otkupu električne energije iz OIEiEK (u daljnjem tekstu: Ugovor), proizvođači električne energije iz OIE, dužni su najkasnije do 15.09. tekuće godine dostavljati Operatoru za OIEiEK plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu, uključujući i planove remonta i zastoja radi održavanja postrojenja.
Shodno gore navedenom, molimo proizvođače koji nisu postupili u skladu s članom 4. Ugovora da, najkasnije do 12. oktobra 2018. godine, Operatoru za OIEiEK dostave plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu na E-mail adresu: izvjestaji@operatoroieiek.ba

Napominjemo da planove proizvodnje šaljete u skladu sa Uputstvom o dostavi planova koje možete naći na sljedećem linku, a kako bi planovi proizvodnje bili dostavljeni na pravu adresu.