All posts by Operator za OIEiEK

Javna licitacija za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda

Na osnovu Odluke o prodaji motornog vozila Operatora za OIEiEK broj: 02-1157/21 od 07.06.2021. godine, Operator za OIEiEK objavljuje Javnu licitaciju za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda.

Javna licitacija za prodaju motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda – Preuzmi ovdje

Hyundai Tucson – Javna licitacija za prodaju automobila F Obrazac – Preuzmi ovdje

  Nastavi čitati

Obavijest

Obavijest o nemogućnosti dodjeljivanja statusa potencijalno privilegovanog/privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE nakon 31.12.2020. godine

Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/18) (u daljnjem tekstu: APOEF) je do 2020. godine definisao indikativne ciljeve proizvodnje električne energije iz OIE u postojećim i novim proizvodnim kapacitetima, procjenu ukupnog doprinosa (instalirani kapaciteti, bruto proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za proizvodnju obnovljive energije za ispunjenje okvirnih ciljeva do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u periodu 2010. – 2020. godina, te pregled proizvodnje električne energije iz OIE koji će se poticati do 2020. godine.

Nastavi čitati