All posts by Operator za OIEiEK

Obavijest

Obzirom na novonastalu situaciju, a povodom pandemije korone virusa (COVID-19), Operator za OIEiEK moli stranke da pismena dostavljaju putem pošte na adresu Operatora za OIEiEK (Adema Buća br.34, Mostar), putem elektronske pošte ( kontakt@operatoroieiek.ba ) ili putem faxa na broj 036 / 281 – 031, te da u prostorije Operatora dolaze samo po potrebi.

Zahvaljujemo se na razumijevanju

Obavijest

Poštovani,

Obzirom na novonastalu situaciju, a povodom pandemije korone virusa (COVID-19), a po preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade FBiH, Operator za OIEiEK će ograničiti rad sa strankama.

Molimo stranke da sva pismena i podneske dostavljaju putem pošte.

Operator Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja telefonskim putem na broj: 036/281-030 i fax 036/281-031 i putem e-maila kontakt@operatoroieiek.ba .

Molimo Vas za razumijevanje.

Obavještenje

Zbog neusklađenosti procedura sa Uredbama zakona mole se stranke koje podnose zahtjeve za Referentnu cijenu i Probni rad prije podnošenja istih zahtjeva da se obrate Operatoru za OIEiEK radi održavanja sastanka.

Kontakt osobe za održavanje istih:

Boriša Misirača – direktor,
Avad Bahto,
Bože Bago,
Edita Hujdur,
Ajla Turajlić,
Katica Tole,
Edina Pandur