All posts by Operator za OIEiEK

Obavještenje

Zbog neusklađenosti procedura sa Uredbama zakona mole se stranke koje podnose zahtjeve za Referentnu cijenu i Probni rad prije podnošenja istih zahtjeva da se obrate Operatoru za OIEiEK radi održavanja sastanka.

Kontakt osobe za održavanje istih:

Boriša Misirača – direktor,
Avad Bahto,
Bože Bago,
Edita Hujdur,
Ajla Turajlić,
Katica Tole,
Edina Pandur

Obavještenje o usvajanju Izvještaja

Operator za OIEiEK usvojio Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini

Na 10. sjednici održanoj dana, 25.03.2019. godine na prijedlog Direktora, Upravni odbor Operatora za OIEiEK je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvještaj). Nastavi čitati

Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu

  

Na svojoj 131. sjednici, održanoj dana, 04.03.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu.  Nastavi čitati