All posts by Operator za OIEiEK

Operator za OIEiEK organizirao edukativni posjet solarnim elektranama

Hodovo 8Dana, 15.02.2018. godine, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju organizirao je edukativnu posjetu solarnim elektranama na lokalitetu Hodovo / Stolac za članove ekološke sekcije Osnovne škole Gnojnice Mostar.

Posjeta je organizirana s ciljem podizanja svijesti najmlađih o koristi upotrebe obnovljivih izvora energije. Naime, ekološki benefiti korištenja obnovljivih izvora energije su tema koju je potrebno obrađivati u školama, kako bi se od malih nogu radilo na podizanju svijesti o njihovoj potrebi, te je upravo to razlog zbog kojega će Operator za OIEiEK u svom daljem radu nastaviti sarađivati sa osnovnim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavi čitati

Potpisan Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji

Direktor Operatora za OIEiEK Boriša Misirača i dekanesa Fakulteta za elektrotehniku u Tuzli, prof. dr. Nerdina Mehinović potpisali su Memorandum o tehničko-poslovnoj saradnji

memorandum suradnjaU okviru sprovedbe strateškog cilja o javnom prezentovanju nadležnosti Operatora za OIEiEK i podizanja svijesti javnosti o koristi upotrebe obnovljivih izvora energije, u Mostaru je 02. novembra 2017. godine potpisan Memorandum o poslovno tehničkoj saradnji između Operatora za OIEiEK i Fakulteta za elektrotehniku uTuzli. Nastavi čitati