All posts by Operator za OIEiEK

Obavještenje o promjeni referentne cijene

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na XXI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine donijela Odluku kojom se utvrđuje referentna cijena električne energije broj: 01-07-1034-01/18  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/18) (u daljnjem tekstu: Odluka). Referentna cijena električne energije iznosi 0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh).

Nastavi čitati

Međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije “Energa 2018

ENERGA-panel 2U Centru Skenderija Sarajevo, u periodu od 19-21. juna 2018.godine pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlade KS, Ministarstva privrede KS održan je osmi Međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije – “Energa 2018“. Nastavi čitati

Obavještenje o održavanju Javne rasprave

Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 20.06.2018. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br. 2., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika).

Članom 28. stav (6) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj Pravilnik daju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Nastavi čitati