Category Archives: Vijesti

Vijesti

Obavijest

Obavijest o nemogućnosti dodjeljivanja statusa potencijalno privilegovanog/privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE nakon 31.12.2020. godine

Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 94/18) (u daljnjem tekstu: APOEF) je do 2020. godine definisao indikativne ciljeve proizvodnje električne energije iz OIE u postojećim i novim proizvodnim kapacitetima, procjenu ukupnog doprinosa (instalirani kapaciteti, bruto proizvodnje električne energije) koji se očekuje od svake tehnologije za proizvodnju obnovljive energije za ispunjenje okvirnih ciljeva do 2020. godine, za udjele energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije u periodu 2010. – 2020. godina, te pregled proizvodnje električne energije iz OIE koji će se poticati do 2020. godine.

Nastavi čitati

Obavještenje

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač električne energije iz OIE je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije. Nastavi čitati

Odluka Vlade Federacije BiH

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je na svojoj 203. hitnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, donijela Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka). Nastavi čitati