Category Archives: Vijesti

Vijesti

Operator za OIEiEK u statusu posmatrača učestvovao na sjednici AIB-a

GARANCIJE PORIJEKLADana 3. i 4. marta 2016. u gradu Namur, Belgija, Operator za OIEiEK je učestvovao po prvi put, u statusu posmatrača, u radu radne grupe za unutrašnja pitanja, kao i na sjednici Odbora evropske organizacije tijela za izdavanje garancija porijekla za električnu energiju iz obnovljivih izvora (AIB – The Association of issuing bodies).

Teme su se ticale prijedloga za izmjene EU Direktive 2009/28, koja se bavi pitanjima strategije razvoja obnovljivih izvora energije u EU i zemljama članicama Energetske zajednice, sa posebnim osvrtom na izmjene sadržaja garancija porijekla električne energije iz OIE. Ove prijedloge pomenuta organizacija će dostaviti Evropskoj Komisiji, koja je zadužena za nacrt nove direktive, a koja treba da reguliše oblast razvoja obnovljivih izvora energije. Nastavi čitati

Obavijest – Odluka Vlade Federacije BiH

Na 40. sjednici, održanoj u Mostaru, dana 12. februara 2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu, a koja će se primjenjivati u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/16).

Garancije porijekla električne energije (eng. Guarantees of Origin – GO)

Operator za OIEiEK stekao status posmatrača u organizaciji Association of Issuing Bodies (AIB)

GARANCIJE PORIJEKLAU skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 70/13, 5/14) Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je u toku 2015. godine poduzeo aktivnosti, koje su rezultirale donošenjem Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije iz obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/15), a koji je odobrila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 18.12.2015. godine.

Na osnovu plana rada Operatora za OIEiEK, uspostavljanje sistema garancija porijekla električne energije (eng. Guarantees of Origin – GO) iz obnovljivih izvora energije (OIE) je definisan kao jedan od strateških ciljeva. Nastavi čitati

Radionica za odnose s javnošću

20160203_144826_usaidUSAID Investiranje u sektor energije (EIA) organizovao je Radionicu i sastanak Radne grupa za odnose sa javnošću, koja je održana na Vlašiću, 3. i 4. februara 2016. godine.

Cilj Radionice i prvog sastanka Radne grupe za odnose s javnošću jeste da predstavi osnove najbolje prakse za kreiranje adekvatne kampanje za odnose s javnošću učesnicima u elektroenergetskom sektoru, kao i osnove za javni nastup.

Skupu su se obratili gosp.Ognjen Marković, direktor projekta Investiranje u sektor energije, te gosp. Peter Duffy, direktor misije USAID BiH. Nastavi čitati