Category Archives: Vijesti

Vijesti

Obavijest – Odluka Vlade Federacije BiH

Na 40. sjednici, održanoj u Mostaru, dana 12. februara 2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu, a koja će se primjenjivati u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/16).

Garancije porijekla električne energije (eng. Guarantees of Origin – GO)

Operator za OIEiEK stekao status posmatrača u organizaciji Association of Issuing Bodies (AIB)

GARANCIJE PORIJEKLAU skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 70/13, 5/14) Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je u toku 2015. godine poduzeo aktivnosti, koje su rezultirale donošenjem Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije iz obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/15), a koji je odobrila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 18.12.2015. godine.

Na osnovu plana rada Operatora za OIEiEK, uspostavljanje sistema garancija porijekla električne energije (eng. Guarantees of Origin – GO) iz obnovljivih izvora energije (OIE) je definisan kao jedan od strateških ciljeva. Nastavi čitati

Radionica za odnose s javnošću

20160203_144826_usaidUSAID Investiranje u sektor energije (EIA) organizovao je Radionicu i sastanak Radne grupa za odnose sa javnošću, koja je održana na Vlašiću, 3. i 4. februara 2016. godine.

Cilj Radionice i prvog sastanka Radne grupe za odnose s javnošću jeste da predstavi osnove najbolje prakse za kreiranje adekvatne kampanje za odnose s javnošću učesnicima u elektroenergetskom sektoru, kao i osnove za javni nastup.

Skupu su se obratili gosp.Ognjen Marković, direktor projekta Investiranje u sektor energije, te gosp. Peter Duffy, direktor misije USAID BiH. Nastavi čitati

Tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Tematska sjednicaS ciljem unaprijeđenja poslovanja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, 21. januara 2016. godine (četvrtak), Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održao je tematsku sjednicu na kojoj se raspravljalo o stanju u elektroenergetskom sektoru, te su definisani zaključci koji bi poboljšali stanje u ovoj oblasti.

U skladu za zaključcima Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 07. decembra 2015. godine, Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, sačinilo je Informaciju o stanju u elektroenergetskog sektoru sa prijedlogom mjera kao polazni materijal za predstavljanje aktualnog stanja u elektroenergetskom sektoru u Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno, polaznu osnovu za posebnu tematsku sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavi čitati