Dinamičke kvote

OIEiEK DinamickeKvoteINFO:  Dinamička kvota je maksimalni nivo instalisane snage postrojenja OIEiEK za svaki primarni izvor, čija se proizvodnja električne energije potiče u jednoj kalendarskoj godini.

Dinamičke kvote se određuju na osnovu člana 2. tč. j) i k) te, člana 5. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14).
Dinamičke kvote se određuju u ukupnom planiranom iznosu podsticajne proizvodnje za svaki primarni izvor, bez podjele na tipove postrojenja, a iskazuju se u kWh.

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, u skladu sa članom 24. Zakona, informacije o dinamičkim kvotama sa ažuriranm pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja, što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije