Statut

  • Statut Operatora za OIEiEK (“Službene novine Federacije BiH”, broj:89/20). Preuzmi ovdje
  • Statut Operatora OIEiEK. Preuzmi ovdje (stavljen van snage)


  • Saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Statut Operatora za OIEiEK. Preuzmi ovdje

  • Etički kodeks za zaposlenike Operatora za OIEiEK,  broj:10/14 od 10.02.2014. godine.  Preuzmi ovdje

Obnovljivi izvori energije