Uputstva

  • Uputstvo o postupku donošenja, sadržaju i izgledu pojedinačnih akata Operatora za OIEiEK, broj: 02-188/14 od 24.07.2014. godine. Preuzmi ovdje

  • Uputstvo o vođenju i ažuriranju Registra projekata OIEiEK, (“Službene novine Federacije BiH” broj: 80/14). Preuzmi ovdje.

Obnovljivi izvori energije