Javne nabavke

Na 12. sjednici Upravnog odbora Operator za OIEiEK, održanoj dana 30.12.2015. godine, usvojen je Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Preuzmi ovdje

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. Preuzmi ovdje

Javna nabavka pravnih usluga – Javni poziv

Javna nabavka putničkog motornog vozila – Javni poziv – Okončan
Javna nabavka pravnih usluga – Javni poziv – Okončan
Nabavka usluga hotelskog smještaja – Javni poziv – okončan
  • Poziv za dostavljanje ponuda Hotelski smjestaj. Preuzmi ovdje
  • Nacrt sporazuma. Preuzmi ovdje
  • Izjava ponuđača. Preuzmi ovdje
  • Potpisan sporazum sa NikiTravel.ba d.o.o. Mostar dana 10.03.2016. godine
Nabavka usluga avio karata – Javni poziv – okončan
  • Poziv za dostavljanje ponuda usluga posredovanja nabavke avio karata. Preuzmi ovdje
  • Nacrt sporazuma. Preuzmi ovdje
  • Izjava ponuđača. Preuzmi ovdje
  • Potpisan sporazum sa NikiTravel.ba d.o.o. Mostar dana 10.03.2016. godine