Javne nabavke

Na 12. sjednici Upravnog odbora Operator za OIEiEK, održanoj dana 30.12.2015. godine, usvojen je Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Preuzmi ovdje

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. Preuzmi ovdje

Privremeni plan javnih nabavki za 2019. godinu. Preuzmi ovdje

 

Javna nabavka Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK – Javni poziv – OKONČAN

 • Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., i 2020. godinu.
 •  Tenderska dokumentacija konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga  Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK za 2018., 2019., i 2020. godinu. Preuzmi ovdje
 • Obavještenje o nabavci. Preuzmi ovdje
 • Izvještaj o poništenju postupka javne nabavke usluga Revizije financijskih izvještaja Operatora za OIEiEK. Preuzmi ovdje
Objavljeno 03.02.2021.

 

Javna nabavka Pružanje usluge pravne analize  o zakupu poslovnih

prostora – Javni poziv – Okončan

 • Ugovor o pružanju usluge pravne analize ugovora o zakupu poslovnih prostora. Preuzmi ovdje
Objavljeno 01.02.2021.

 

Javna nabavka za zakup poslovnog prostora – Javni poziv
Objavljeno 19.01.2021.

 

Javna nabavka pravnih zastupanja  – Javni poziv – OKONČAN
Objavljeno 26.04.2019.

 

Javna nabavka pravnih zastupanja i pravnog savjetovanja – Javni poziv – Okončan
Objavljeno 26.02.2019.

 

Javna nabavka pravnih usluga – Javni poziv – Okončan

Javna nabavka putničkog motornog vozila – Javni poziv – Okončan
Javna nabavka pravnih usluga – Javni poziv – Okončan
Nabavka usluga hotelskog smještaja – Javni poziv – okončan
 • Poziv za dostavljanje ponuda Hotelski smjestaj. Preuzmi ovdje
 • Nacrt sporazuma. Preuzmi ovdje
 • Izjava ponuđača. Preuzmi ovdje
 • Potpisan sporazum sa NikiTravel.ba d.o.o. Mostar dana 10.03.2016. godine
Nabavka usluga avio karata – Javni poziv – okončan
 • Poziv za dostavljanje ponuda usluga posredovanja nabavke avio karata. Preuzmi ovdje
 • Nacrt sporazuma. Preuzmi ovdje
 • Izjava ponuđača. Preuzmi ovdje
 • Potpisan sporazum sa NikiTravel.ba d.o.o. Mostar dana 10.03.2016. godine

Obnovljivi izvori energije