Kontaktirajte nas

Operator za OIEiEK – Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Adresa:
Adema Buća 34
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

tel:  +387 (0)36 281 030
fax:  +387 (0)36 281 031

email:  kontakt@operatoroieiek.ba

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
08:00 – 16:00 sati
Pauza
11:00 – 11:30 sati

Sastanci:
Informativni sastanci održavaju se isključivo uz predhodno usaglašen termin.


Obnovljivi izvori energije