Odluke

Odluke Vlade Federacije BiH

  • Odluka o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije.(“Službene novine Federacije BiH”, broj:90/13).Preuzmi ovdje
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije.(“Službene novine Federacije BiH”, broj:96/14).Preuzmi ovdje.
  • Odluka o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku (“Službene novine Federacije BiH”, broj:48/14). Preuzmi ovdje
  • Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/17). Preuzmi ovdje
  • Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne  energije iz OIEiEK za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/18). Preuzmi ovdje

Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federacije BiH – FERK

 

Obnovljivi izvori energije