Propisi EU

Ugovori:

Ugovor o uspostavi Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj 09/06)

 

Direktive:

96/92/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 19.12.1996. koja se odnosi na opća pravila međunarodnog tržista električne energije

Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity
CELEX31996L0092
Prijevod na hrvatski jezik (n/a)

2001/77/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.9.2001. o promociji el. energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije na unutarnjem tržištu el.energije
Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
CELEX32001L0077
Prijevod na hrvatski jezik;

2003/30/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 8.5.2003. o promociji uporabe biogoriva ili drugih obnovljivih goriva za transport 

Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
CELEX32003L0030
Prijevod na hrvatski jezik (n/a)

2003/54/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 26.6.2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i ukinutoj Direktivi 96/92/EC  
Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC
CELEX320003L0054
Prijevod na hrvatski jezik

2003/55/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 26.6.2003. o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta prirodnog plina i ukinutoj Direktivi 98/30/EC
Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC
CELEX32003L0055
Prijevod na hrvatski jezik

2004/8/EC
Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća
 od 11.2.2004. o unaprijeđenju kogeneracije na temelju potrošnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i amandmanu na Direktivu 92/42/EEC
Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC
CELEX32004L0008
Prijevod na hrvatski jezik

2005/89/EC
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 18.1.2006. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom i investicija u infrastrukturu (tekst važan za Europski gospodarski prostor)

Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (Text with EEA relevance)
CELEX32005L0089
Prijevod na hrvatski jezik

2006/32/EC
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 5.4.2006. o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga (tekst važan za Europski gospodarski prostor)  

Direktiva na engleskome jeziku: Directive of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)
CELEX:  32006L0032
Prijevod na hrvatski jezik

Uredbe:

 Uredba (EZ-a) br. 1228/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA  o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije

Rezolucije:

1998/108
Rezolucija Vijeća od 18.12.1997. o strategiji Zajednice u promicanju kombinirane topline i energije 
Rezolucija na engleskome jeziku: Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power
CELEX31998Y0108(01)
Prijevod na hrvatski jezik

Obnovljivi izvori energije