Obaveza Operatora za OIEiEK u pogledu javnosti postupka

S ciljem osiguravanja transparentnog postupka dodjele statusa privilegovanog / potencijalog privilegovanog proizvođača, Operator za OIEiEK na svojoj internet stranici javno objavljuje sljedeće informacije:

  •  Informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiEK sa ažurnimpokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja,
  • ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegovanog/potencijalnog privilegovanog proizvođača, navodeći datum podnošenja zahtijeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja.
  • ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja, navodeći datum podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja.