Obavijest

Poštovani,

Obzirom na novonastalu situaciju, a povodom pandemije korone virusa (COVID-19), a po preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade FBiH, Operator za OIEiEK će ograničiti rad sa strankama.

Molimo stranke da sva pismena i podneske dostavljaju putem pošte.

Operator Vam stoji na raspolaganju za sva Vaša pitanja telefonskim putem na broj: 036/281-030 i fax 036/281-031 i putem e-maila kontakt@operatoroieiek.ba .

Molimo Vas za razumijevanje.