Obavijest o privremenom obustavljanju prijema stranaka

Shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, Operator za OIEiEK obavještava stranke da se, povodom poduzimanja mjera u cilju prevencije širenja bolesti COVID-19, privremeno obustavlja prijem stranaka u sjedištu Operatora za OIEiEK (Adema Buća br. 34, Mostar).

Molimo stranke da sva pitanja upućuju telefonskim putem, na broj 036/281-030, putem faxa 036/281-031, te putem elektronske pošte na e-mail adresu kontakt@operatoroieiek.ba, kao i da podneske dostavljaju poštom na adresu Operatora za OIEiEK.

Zahvaljujemo na razumijevanju.