Obavještenje o promjeni referentne cijene

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je na XXI. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine donijela Odluku kojom se utvrđuje referentna cijena električne energije broj: 01-07-1034-01/18  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/18) (u daljnjem tekstu: Odluka). Referentna cijena električne energije iznosi 0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh).

Članom 3. Odluke propisano je da se ista primjenjuje od 01.03.2019. godine i da danom primjene Odluke prestaje primjena Odluke broj: 01-07-654-01/17 od 03.07.2017. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 53/17). 

Sukladno gore navedenom ovim putem obavještavamo proizvođače električne energije od kojih Operator za OIEiEK vrši otkup električne energije po referentnim cijenama, da za električnu energiju koja će biti isporučena od 01.03.2019. godine, Operatoru za OIEiEK dostavljate fakturu po novoj referentoj cijeni u skladu sa Odlukom FERK-a, koja iznosi 0,108821 KM/kWh

Uzimajući u obzir Član 3. stav (3) Ugovora o otkupu električne energije kojim je propisano da će eventualne promjene referentne cijene, od strane nadležnog organa, biti osnov za zaključenje posebnog Ankesa na Ugovor, Operator za OIEiEK će blagovremeno obavijestiti proizvođače o terminu potpisivanja Aneksa na Ugovore o otkupu električne energije.