Obavještenje o referentnoj cijeni

Operator za OIEiEK obavještava proizvođače od kojih se vrši otkup električne energije, da za električnu energiju koja je isporučena od 01.09.2017. godine, Operatoru za OIEiEK dostavljate fakturu po novoj referentnoj cijeni u skladu sa Odlukom Ferk-a, a koja iznosi 0,105858 KM/kWh.

Obavještenje.