Obavještenje o usvajanju Izvještaja

Operator za OIEiEK usvojio Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini

Na 10. sjednici održanoj dana, 25.03.2019. godine na prijedlog Direktora, Upravni odbor Operatora za OIEiEK je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Izvještaj).

Izvještaj je pripremljen u skladu sa članom 10. Zakona o korištenju obnovljvih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 5/14), članom 13. Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14) (u daljnjem tekstu: Uredba), te tačkom XII Odluke o osnivanju Operatora za OIEiEK („Službene novine Federacije BiH“, br. 90/13 i 96/14).

U skladu sa članom 13. stav (3) Uredbe Operator za OIEiEK objavljuje Izvještaj na internet stranici Operatora za OIEiEK, te će isti objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz naknade za podsticanje proizvodnje privilegovanih proizvođača električne energije u 2018. godini