Obavještenje za proizvođače električne energije iz OIE

U skladu sa članom 4. Ugovora o otkupu električne energije iz OIEiEK (dalje: Ugovor), proizvođači električne energije iz OIE, dužni su najkasnije do 15.09. tekuće godine dostavljati, Operatoru za OIEiEK, plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu, uključujući i planove remonta i zastoja radi održavanja postrojenja.

Shodno gore navedenom, molimo proizvođače koji nisu postupili u skladu s članom 4. Ugovora da, najkasnije do 11. novembra 2017. godine, Operatoru za OIEiEK dostave plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu na E-mail adresu:

izvjestaji@operatoroieiek.ba