Obrasci

Obrasci za upis u Registar projekata:

Obrazac: RP-1    –    Zahtjev za upis projekta u Registar projekata  OIEiEK u fazi ispitivanja     

Obrazac: RP-2    –    Zahtjev za upis projekta u Registar projekata  OIEiEK u  fazi izgradnje 

Obrazac: RP-3    –    Zahtjev za upis izgrađenog postrojenja  u Registar projekata OIEiEK

Obrazac: RP-4    –    Zahtjev za upis napuštenog projekta u Registar projekata OIEiEK


Obrasci za sticanje statusa privilegovanog / potencijalnog privilegovanog proizvođača:

Obrazac – OZSSPPP-1    –    Zahtjev za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije

Obrazac – OZSSPP-2    –    Zahtjev za sticanje statusa  privilegovanog proizvođača električne energije


Obrasci za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE u probnom radu / referentnoj cijeni

Obrazac – OPR    –    Zahtjev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE iz postrojenja u probnom radu

Obrazac – ORC    –    Zahtjev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije iz OIE po referentnoj cijeni


Obrasci za izdavanje garancija porijekla električne energije

Obrazac GP-1    –    Zahtjev za prvo izdavanje garancije porijekla električne energije

Obrazac GP-2    –    Zahtjev za  izdavanje garancije porijekla električne energije

Obnovljivi izvori energije