Obveza Operatora za OIEiUK u pogledu javnosti postupka

S ciljem osiguravanja transparentnog postupka dodjele statusa privilegiranog / potencijalog privilegiranog proizvođača, Operator za OIEiUK na svojoj internet stranici javno objavljuje sljedeće informacije:

• Informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiUK sa ažurnim pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja,

•ažuriran spisak kvalificiranih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegiranog/potencijalnog privilegiranog proizvođača, navodeći datum podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalirane snage postrojenja.

•ažuriran spisak kvalificiranih proizvođača/investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja, navodeći datum podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalirane snage postrojenja.