O nama

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju uspostavljen je Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Operator za OIEiEK je Zakonom definisan kao neprofitno pravno lice.

Operator za OIEiEK se finansira dijelom iz naknada za podsticanje ostvarenih u skladu sa članom 22. Zakona i iz prihoda koje ostvari po osnovu izdavanja upravnih akata.

Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Obnovljivi izvori energije