Uprava

Upravu čini direktor.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Operatora za OIEiEK i odgovara za zakonitost poslovanja.

Na osnovu saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Odlukom Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, za direktora Operatora za OIEiEK, na mandantni period od četiri godine, imenovan je:

Boriša Misirača

Obnovljivi izvori energije