Upravni odbor

Upravni odbor Operatora za OIEiEK ima tri člana.

Odlukom Vlade Federacije BiH o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasne kogeneracije, V. broj: 1139/2021 od 15.07.2021. godine,  na mandantni period od četiri godine, imenovan je Upravni odbor Operatora za OIEiEK u sljedećem sastavu:

–              Frano Glavaš, predsjednik Upravnog odbora

–              Ramiz Kikanović, član Upravnog odbora

–              Sadin Pačavar, član Upravnog odbora.

Obnovljivi izvori energije