Obavijest za mikroproizvođače

U vezi povećanog broja upita upućenih Operatoru za OIEiEK od strane mikroproizvođača, a koji se odnose na dezinformacije, nenadležnih lica za sprovedbu Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14) (u daljnjem tekstu: APOEF), o otkupu električne energije iz OIE iz mikropostrojenja po garantovanim otkupnim cijenama, Operator za OIEiEK objavljuje sljedeće:

U skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 05/14), APOEF-om, mišljenjem Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, mišljenjem Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, mikroproizvođači podliježu obavezi podnošenja zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE, odnosno isti podliježu provjeri raspoloživosti dinamičkih kvota kao jednog od kriterija koje postrojenje mora zadovoljiti kako bi i dobili traženi status. Nastavi čitati

RENEXPO® BiH – 2017.

RENBiH17-NL-RS

 

 

 

Internacionalna konferencija i sajam energetike i vodoprivrede i zaštite okoliša RENEXPO®BiH 2017., po četvrti put u Sarajevu, 8. i 9.11.2017.

Lokacija: Kongresni centar Hills, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8. i 9. novembra istaknuti internacionalni sajamsko – kongresni događaj o obnovljivim energetskim resursima, održivom upravljanju vodama i okolišnim tehnologijama će u Sarajevu okupiti inostrane i regionalne eksperte, industrijske lidere i ključne tržišne aktere u sektoru. Nastavi čitati

Primjer faktura

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu do 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

Primjer faktura možete preuzeti ispod.

Referentna cijena.

Podsticajna cijena.

Operator za OIEiEK sudjeluje na 13. Savjetovanju BH K CIGRÉ

Za objavuU hotelu Grand u Neumu jučer je započelo 13. savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRÉ, koje se održava do 21. septembra 2017. godine.

Savjetovanje koje je okupilo oko 500 učesnika iz BiH i inozemstva svečano je otvorio predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ, Edhem Bičakčić.

S ciljem javnog prezentiranja nadležnosti i rada Operatora za OIEiEK kao i promocije i podizanja svijesti javnosti u BiH o koristi upotrebe obnovljivih izvora energije, na 13. Savjetovanju učestvuju i predstavlja se i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK). Nastavi čitati