Obavještenje za proizvođače električne energije iz OIE

U skladu sa članom 4. Ugovora o otkupu električne energije iz OIEiEK (dalje: Ugovor), proizvođači električne energije iz OIE, dužni su najkasnije do 15.09. tekuće godine dostavljati, Operatoru za OIEiEK, plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu, uključujući i planove remonta i zastoja radi održavanja postrojenja.

Shodno gore navedenom, molimo proizvođače koji nisu postupili u skladu s članom 4. Ugovora da, najkasnije do 11. novembra 2017. godine, Operatoru za OIEiEK dostave plan proizvodnje po mjesecima za narednu godinu na E-mail adresu:

izvjestaji@operatoroieiek.ba

Obavijest za mikroproizvođače

U vezi povećanog broja upita upućenih Operatoru za OIEiEK od strane mikroproizvođača, a koji se odnose na dezinformacije, nenadležnih lica za sprovedbu Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/14) (u daljnjem tekstu: APOEF), o otkupu električne energije iz OIE iz mikropostrojenja po garantovanim otkupnim cijenama, Operator za OIEiEK objavljuje sljedeće:

U skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 05/14), APOEF-om, mišljenjem Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, mišljenjem Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, mikroproizvođači podliježu obavezi podnošenja zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog i privilegovanog proizvođača električne energije iz OIE, odnosno isti podliježu provjeri raspoloživosti dinamičkih kvota kao jednog od kriterija koje postrojenje mora zadovoljiti kako bi i dobili traženi status. Nastavi čitati

RENEXPO® BiH – 2017.

RENBiH17-NL-RS

 

 

 

Internacionalna konferencija i sajam energetike i vodoprivrede i zaštite okoliša RENEXPO®BiH 2017., po četvrti put u Sarajevu, 8. i 9.11.2017.

Lokacija: Kongresni centar Hills, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8. i 9. novembra istaknuti internacionalni sajamsko – kongresni događaj o obnovljivim energetskim resursima, održivom upravljanju vodama i okolišnim tehnologijama će u Sarajevu okupiti inostrane i regionalne eksperte, industrijske lidere i ključne tržišne aktere u sektoru. Nastavi čitati

Primjer faktura

U skladu sa Ugovorom o otkupu električne energije proizvođač je dužan Operatoru za OIEiEK dostaviti fakturu do 5-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sa stanjem na zadnji dan tog mjeseca na iznos koji Operator za OIEiEK treba da plati proizvođaču.

Uz svaku fakturu, proizvođač je dužan dostaviti i Zapisnik o očitanju mjernog uređaja, potpisan od strane ovlaštenih predstavnika proizvođača i ODS-a, na osnovu kojeg se vrši obračun isporučene električne energije.

Primjer faktura možete preuzeti ispod.

Referentna cijena.

Podsticajna cijena.