Standardni modeli predugovora/ugovora za otkup električne energije

Postupajući u skladu sa članom 26. stav (1) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/13 i 05/14) i članom 25. stav (7) Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/14), a na osnovu saglasnosti Upravnog odbora, broj: 01-684/14 od 16.12.2014. godine, Operator za OIEiEK je usvojio standardni model predugovora za otkup električne energije od potencijalnih privilegovanih proizvođača. Nastavi čitati

Zamjenik ambasadora Slovačke Republike Viktor Borecki posjetio Operator za OIEiEK

DSC03784

Zamjenik ambasadora Slovačke Republike Viktor Borecki, posjetio je Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju gdje se sastao sa direktorom Operatora za OIEiEK Hajrudinom Bećirovićem.

Povod sastanka je bila saradnja na bilateralnom projektu u oblasti OIEiEK Regionalne razvojne fondacije Republike Slovačke i Operatora za OIEiEK Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavi čitati