Obavijest

 Operator za OIEiEK obavještava sve podnosioce zahtjeva za sticanje statusa privilegovanog proizvođača električne energije, podnosioce zahtjeva za sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije kao i podnosioce zahtjeva za upis u Registar projekata da su Odlukom o jednokratnim administrativnim naknadama, broj: 02-117/14 od 04.07.2014. godine, utvrđeni iznosi za obradu zahtjeva.

Odluku o jednokratnim administrativnim naknadama, kao i uputstvo o uplati jednokratnih administrativnih naknada možete preuzeti na sljedećem linku: http://operatoroieiek.ba/interni-akti/uprava/

Saopćenje za javnost

Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju dobio dozvolu za rad

Mostar, 10.09.2014. – U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (u daljnjem tekstu: Operator za OIEiUK) ima obvezu pribavljanja dozvole za rad od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH. Nastavi čitati

Press Release

The operator of renewable energy sources and efficient cogeneration given permission to work

Mostar, 09.10.2014. In accordance with the Law on Electricity in the Federation of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH”, No. 66/13), operator of renewable energy sources and efficient cogeneration (hereinafter: Operator for OIEiEK) has the obligation to obtain work permits by the Energy Regulatory Commission in the Federation. On this basis, the XV. regular session of the Energy Regulatory Commission of the Federation of BiH, in Thursday, 04/09/2014. year, in accordance with the Rules of Licensing (Official Gazette of BiH”, No. 43/14) issued the initial licenses Operator for renewable energy sources and efficient cogeneration.

The operator of OIEiEK established by the Act on the use of renewable energy sources and efficient cogeneration (Official Gazette of BiH“, No. 70/13 and 05/14), as a non-profit entity with the aim of creating institutional structures for the operationalization of the system of incentives and production purchase of electricity from plants using renewable energy sources and efficient cogeneration.

Headquarters Operator for OIEiEK in Mostar, in the street Adema Buca no. 34th

Operator for OIEiEK will act in accordance with the Law on the use of renewable energy sources and efficient cogeneration to all natural and legal persons, and will be available to them and provide all appropriate information every day on the premises of the Operator for OIEiEK, via the contact phone: +387 36281030, fax: +387 36281-031 and through the website:

www.operatoroieiek.ba.

Obnovljivi izvori energije