Lista čekanja

OIEiEK ListaCekanjaINFO:  Ukoliko postrojenje zadovoljava kriterije u pogledu veličine postrojenja i potrebnog vremena za njegovu izgradnju i povezivanje na mrežu, ako je dinamička kvota za tu vrstu postrojenja popunjena u trenutku podnošenja zahtjeva, Operator za OIEiEK je, u skladu sa Zakonom, dužan investitoru uputiti ponudu za stavljanje na listu čekanja. U tom slučaju Operator za OIEiEK daje jasnu informaciju investitoru kada bi najranije to postrojenje moglo biti uključeno u kvotu. Investitor koji dobije ponudu za stavljanje na listu čekanja, obavještava Operatora za OIEiEK, u roku od 15 dana od dana prijema odluke, da li prihvata ponudu. Ukoliko je odgovor pozitivan, Operator za OIEiEK je dužan postrojenje investitora zvanično uključiti na listu čekanja sa datumom podnošenja zahtjeva. Ažuriran spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su prihvatili da budu na listi čekanja, sa navedenim datumom podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalisane snage postrojenja.

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, u skladu sa članom 24. Zakona, spisak kvalifikovanih proizvođača/investitora koji su prihvatili da  budu na listi čekanja, što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije