Privilegovani proizvođači

OIEiEK PrivProizvodjaciINFO:  Privilegovani proizvođač električne energije, u smislu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (”Službene novine Federacije BiH”, br. 70/13 i 5/14) (Zakon), je kvalifikovani proizvođač koji ima pravo da se od njega po garantovanim cijenama otkupe ukupne količine proizvedene električne energije tokom unaprijed utvrđenog perioda.

Status privilegovanog proizvođača može dobiti imalac Dozvole za rad – licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, kojem je, u skladu sa članom 20. stav (2) Zakona, utvrđen status kvalifikovanog proizvođača.

Zahtjev za dobijanje statusa privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođač podnosi Operatoru za OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu datu oblast.

Kvalifikovani proizvođač koji je, rješenjem Operatora za OIEiEK, stekao status privilegovanog proizvođača, ima pravo da sa Operatorom za OIEiEK zaključi ugovor o otkupu ukupnog iznosa ili dijela proizvedene električne energije u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Ugovor o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiEK znači ugovor potpisan između Operatora za OIEiEK i privilegovanog proizvođača.

.

  • Spisak kvalifikovanih proizvođača električne energije je preuzet od Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine dana 22.07.2014. godine: Preuzmi ovdje
  • Spisak proizvođača koji su status privilegovanog proizvođača stekli nakon funkcionalne uspostave Operatora za OIEiEK: Preuzmi ovdje

Standardni model ugovora za otkup električne energije

Obnovljivi izvori energije