Radna posjeta JP Elektromreža Srbije

20151202_144440Predstavnici Operatora za OIEIEK posjetili su 02. decembra 2015. godine JP Elektromreža Srbije i tom prilikom se susreli sa predstavnicima JP Elektromreža Srbije i predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, Odsjek za obnovljive izvore energije.

Naime, Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH, broj: 70/13 i 05/14) Operator za OEiEK preuzeo je obavezu uspostave i vođenje Registra garancije porijekla električne energije, kao i izdavanje, prenos i poništavanje garancija porijekla.

U skladu s pomenutim zakonskim obavezama, Operator za OIEiEK je pripremio Nacrt pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla, a koji je u proceduri odobravanja od strane Regulatorne komisije za eneergiju u Federaciji BiH.20151202_144615

Uzimajući u obzir činjenicu da, prema Pravilniku o garanciji porijekla električne enrgije koje je donijelo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, Direkcija za poslove tržišta električne enegije JP Elektromreža Srbije, ima između ostalih nadležnosti, i nadležnost vezane za garancije porijekla električne energije, kao i činjenicu da se i Operator za OIEiEK priprema odgovoriti na izazove koji će se sigurno pojaviti otvaranjem tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini od 01.01.2016. godine, tim povodom na sastanku su razmjenjena dosadašnja iskustva u pogledu garancija porijekla elektične energije, a naročito o zakonskoj i podzakonskoj regulativi za garancije porijekla u Republici Srbiji i Federaciji BiH, operativnopj primjeni zakonskih rješenja, te zakonskoj regulativi „disclosure“.