Registar projekata

OIEiEK RegistarProjekataINFO:  Registar projekata je jedinstvena evidencija o projektima OIEiEK, koju vodi Operator za OIEiEK  kojim su obuhvaćeni:
1) projekti u fazi ispitivanja;
2) projekti u izgradnji;
3) izgrađena postrojenja;
4) napušteni projekti.

Postupajući po članu 7. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13 i 5/14) (Zakon), dana 01.07.2014. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ustupilo je Operatoru za OIEiEK sve elektronske evidencije, koje su vođene u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, i to:

–       Registar projekata u fazi ispitivanja potencijala;

–       Registar projekata u izgradnji;

–       Registar izgrađenih projekata, i

–       Zbirni registar.

U postojećem Registru nisu evidentirani napušteni projekti.

U skladu sa članom 7. stav (3) Zakona, Operator za OIEiEK sačinio je novo Uputstvo o vođenju i ažuriranju Registra projekata OIEiEK (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 80/14), te je tekst istoga dostavio Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na odobrenje, koji je i odobren, dana 15.09.2014. godine ( Odobrenje ).

Projekti već upisani u Registar, nakon donošenja novog Uputstva, neće podlijegati dodatnim procedurama.

Uvid u Registar projekata je javan i dostupan je u prostorijama i na internet stranici Operatora za OIEiEK. Upis u Registar, u svim fazama projekta, je zakonska obaveza nosioca projekta.

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, u skladu sa članom 7. stav (5) ažurirani Registar projekata, što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije