Saopćenje za javnost

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju dobio dozvolu za rad

Mostar, 10.09.2014. – U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (u daljnjem tekstu: Operator za OIEiEK) ima obavezu pribavljanja dozvole za rad od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH. Na osnovu toga, na XV. redovnoj sjednici Regulatorne komisije za energiju Federacije BiH, u četvrtak 04.09.2014. godine, u skladu sa Pravilnikom za izdavanje dozvola (“Službene novine Federacije BiH“, broj 43/14) izdata je početna dozvola za rad Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Naime, Operator za OIEiEK uspostavljen je Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/13 i 05/14), kao neprofitno pravno lice s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sistema podsticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Sjedište Operatora za OIEiEK je u Mostaru, u ulici Adema Buća br. 34.

Operator za OIEiEK postupati će u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije prema svim fizičkim i pravnim licima, te će istima stajati na raspolaganju i pružati sve adekvatne informacije svakim radnim danom u prostorijama Operatora za OIEiEK, putem kontakt telefona: +387 36 281 030, fax: +387 36 281-031 i putem web stranice:

www.operatoroieiek.ba.