Tabela trenutnog stanja

OIEiEK TabelaStanjaINFO:  Tabela sadrži zbirne podatke o svim izgrađenim i na mrežu priključenim postrojenjima koja električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije.
Tabela će se ažurirati mjesečno.

.

.

Napomena: Operator za OIEiEK trenutno provodi aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, te će po utvrđivanju istoga, zbirne podatke o svim izgrađenim i na mrežu priključenim postrojenjima koja električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije, što skorije, učiniti dostupnim na internet stranici Operatora za OIEiEK.

Molimo za razumijevanje.

Obnovljivi izvori energije