Tabela trenutnog stanja

OIEiEK TabelaStanjaINFO:  Tabela sadrži zbirne podatke o svim izgrađenim i na mrežu priključenim postrojenjima koja električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije.
Tabela će se ažurirati mjesečno.

.

.

Obnovljivi izvori energije