Vlada FBiH imenovala vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK

Vlada Federacije BiH je na svojoj 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine donijela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK.

Pomenutom Odlukom, na period od najviše tri mjeseca, od dana imenovanja, počev od 15.12.2020. godine, imenovan je gosp. Željko Doleček.

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za OIEiEK V. broj 1672/2020 od 03.12.2020. godine stupila je na snagu danom donošenja, te je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 90/20, od 11.12.2020. godine.

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 90/20).