Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini

U ponedjeljak, 19.novembra 2018. godine u hotelu Europe u Sarajevu promoviran je Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini koji je izradio USAID projekat Investiranje u sektor energije.
Cilj Vodiča jeste olakšati investitorima snalaženje u kompleksnom upravnom sistemu izdavanja dozvola kakav postoji u Bosni i Hercegovini.
Vodič za investitore sadrži sveobuhvatne informacije o potrebnim dozvolama za razvoj elektroenergetskih objekata i nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, osim za Distrikt Brčko BiH, kao i opis relevantnih procedura. 
Kao jedan od partnera USAID EIA projekta „Investiranje u sektor energije“, Operator za OIEiEK je putem učešća u radnim grupama i podgrupama dao svoj doprinos na izradi Vodiča za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH.
Neke od informacija koje investitori mogu pronaći u ovom vodiču su:

  • Pregled svih dozvola i nadležnih institucija za itzdavanje pojedinih dozvola;
  • Šeme postupka izdavanja pojedinačnih dozvola;
  • Popratni dokument koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvola;
  •  Opis postupka izdavanja dozvola;
  • Obaveze investitora;
  • Pravni lijekovi;
  • Kao i druge korisne informacije.

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH možete preuzeti na sljedećem linku:

Vodiča za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH (Bosanski jezik)
Guidelines for investors in the Electricity Sector in BiH (Engleski jezik)